อันตรายขณะเติมน้ำมันรถยนต์

จาก: somchit phunghansa [somchitphueng@hotmail.co.th]
ส่ง: 17 สิงหาคม 2011 5:22
เรื่อง: FW: อันตรายขณะเติมน้ำมันรถยนต์ (ควรอ่านอย่างยิ่ง )


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


... ;)