ทั่วโลกฉลองต้อนรับปีใหม่ ค.ศ. 2001


ต้อนรับศักราชใหม่ ศตวรรษใหม่ สหัสวรรษใหม่
หลังจากที่ฉลองล่วงหน้าไปเมื่อปีกลาย


London

Sydney

Paris

New York (World Trade Center)

แว่นตาวาโก้ค่ะ - - - - - แว่นตาครับแว่นตา 2001

Go Top
Back to Millenium Page