การประชุมเซอร์ร่าภาคพื้นเอเชีย ครั้งที่ 18 และงานชุมนุมเพื่อการส่งเสริมกระแสเรียก สังฆมณฑลจันทบุรี วันที่ 14-17 เมษายน 2016 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ  

Thursday 14 April 2016
 Welcome to Pattaya @ Kasalong Resort and Spa
วันพฤหัสบดี์ที่ 14 เมษายน 2016
ต้อนรับผู้เข้าประชุมเดินทางถึงโรงแรมกาสะลองรีสอร์ทแอนด์สปา พัทยา


ทีมงานต้อนรับ


ทีมงานบริการ


ต่อไป ==> ลงทะเบียน

ขอขอบคุณภาพจากคุณนรินทร์ ตุณสุวัฒน์ คุณโอ มาสเตอร์เจตน์ ทนายนพดล ฯลฯ

Go Top
Back to Album Menu