การประชุมเซอร์ร่าภาคพื้นเอเชีย ครั้งที่ 18 และงานชุมนุมเพื่อการส่งเสริมกระแสเรียก สังฆมณฑลจันทบุรี วันที่ 14-17 เมษายน 2016 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ  

Thursday 14 April 2016
Registration @ Kasalong Resort & Spa
วันพฤหัสบดี์ที่ 14 เมษายน 2016
ลงทะเบียนรับกระเป๋าเอกสารประชุม


ทีมงานฦ่ายรับลงทะเบียนค่ะ


สวัสดีค่ะทนายนภดล


กระเป๋าป้ายชื่อถูกใจ


เชิญรับของที่ระลึกค่ะ


ช่วยตรวจสอบชื่อด้วยค่ะ


ย่ามและกระเป๋าป้ายชื่อ


กระเป๋าป้ายชื่อ


หนังสือที่ระลึก


ขอบคุณที่ใช้บริการค่ะ


ต่อไป ==> มิสซาต้อนรับ

ขอขอบคุณภาพจากคุณนรินทร์ ตุณสุวัฒน์ คุณโอ มาสเตอร์เจตน์ ทนายนพดล ฯลฯ

Go Top
Back to Album Menu