การประชุมเซอร์ร่าภาคพื้นเอเชีย ครั้งที่ 18 และงานชุมนุมเพื่อการส่งเสริมกระแสเรียก สังฆมณฑลจันทบุรี วันที่ 14-17 เมษายน 2016 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ  

Thursday 14 April 2016
Travelers’ Mass presided by Bishop Silvio Siripong Charatsri,
Bishop of Chantaburi Diocese at the hotel’s auditorium
วันพฤหัสบดี์ที่ 14 เมษายน 2016
มิสซาต้อนรับผู้เข้าประชุมเซอร์ร่าเอเซียครั้งที่ 18 ณ ห้องประชุมของโรงแรม
ประธานในพิธี - พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ประมุขแห่งสังฆมณฑลจันทบุรี

ขอขอบคุณพระเจ้า


ต่อไป ==> งานเลี้ยงต้อนรับ

ขอขอบคุณภาพจากคุณนรินทร์ ตุณสุวัฒน์ คุณโอ มาสเตอร์เจตน์ ทนายนพดล ฯลฯ

Go Top
Back to Album Menu