การประชุมเซอร์ร่าภาคพื้นเอเชีย ครั้งที่ 18 และงานชุมนุมเพื่อการส่งเสริมกระแสเรียก สังฆมณฑลจันทบุรี วันที่ 14-17 เมษายน 2016 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ  

Friday 15th April 2016
วันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2016
Opening Ceremony 18th Serra Asian Convention 2016 and Asian Vocation Congress
พิธีเปิดงานประชุมเซอร์ร่าเอเซียครั้งที่ 18
 Cardinal Luis Antonio Tagle, Archbishop of Manila
            ประธานในพิธี - พระคาร์ดินัลหลุยส์ อันโตนิโอ ตาเกล แห่งอัครสังฆมณฑลมนิลา
Bishop Silvio Siripong Charatsri
พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี

  ประธานในพิธีเปิดงานหน้าวัดอัสสัมชัญ


ต่อไป ==> ขบวนแห่เข้าเริ่มพิธี

ขอขอบคุณภาพจากคุณนรินทร์ ตุณสุวัฒน์ คุณโอ มาสเตอร์เจตน์ ทนายนพดล ฯลฯ

Go Top
Back to Menu