การประชุมเซอร์ร่าภาคพื้นเอเชีย ครั้งที่ 18 และงานชุมนุมเพื่อการส่งเสริมกระแสเรียก สังฆมณฑลจันทบุรี วันที่ 14-17 เมษายน 2016 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ  

Friday 15th April 2016
วันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2016
Opening Mass 18th Serra Asian Convention 2016 and Asian Vocation Congress
พิธีบูชาขอบพระคุณเปิดงานประชุมเซอร์ร่าเอเซียครั้งที่ 18
 Cardinal Luis Antonio Tagle, Archbishop of Manila
            ประธานในพิธี - พระคาร์ดินัลหลุยส์ อันโตนิโอ ตาเกล แห่งอัครสังฆมณฑลมนิลา


ต่อไป ==> รับศีลกับพระคาร์ดินัล

ขอขอบคุณภาพจากคุณนรินทร์ ตุณสุวัฒน์ คุณโอ มาสเตอร์เจตน์ ทนายนพดล ฯลฯ

Go Top
Back to Menu