การประชุมเซอร์ร่าภาคพื้นเอเชีย ครั้งที่ 18 และงานชุมนุมเพื่อการส่งเสริมกระแสเรียก สังฆมณฑลจันทบุรี วันที่ 14-17 เมษายน 2016 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ  

Friday 15th April 2016
วันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2016
Keynote Address I
: It’s the Lord: The Family and Vocation of the Person in Christ
            by Cardinal Luis Antonio Tagle , Archbishop of Manila
            การปราศรัยหลัก
1:  It’s the Lord: “ครอบครัวและกระแสเรียกของพระบุคคลในพระคริสตเจ้า”
โดยพระคาร์ดินัล หลุยส์ อันโตนิโอ ตาเกล

“ครอบครัวและกระแสเรียกของพระบุคคลในพระคริสตเจ้า”


ต่อไป ==> อาหารกลางวัน

ขอขอบคุณภาพจากคุณนรินทร์ ตุณสุวัฒน์ คุณโอ มาสเตอร์เจตน์ ทนายนพดล ฯลฯ

Go Top
Back to Menu