การประชุมเซอร์ร่าภาคพื้นเอเชีย ครั้งที่ 18 และงานชุมนุมเพื่อการส่งเสริมกระแสเรียก สังฆมณฑลจันทบุรี วันที่ 14-17 เมษายน 2016 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ  

Friday 15th April 2016
วันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2016
Vocation Congress of Chanthaburi Diocese

 งานชุมนุมเพื่อการส่งเสริมกระแสเรียก สังฆมณฑลจันทบุรี 

 งานชุมนุมเพื่อการส่งเสริมกระแสเรียก


ต่อไป ==> เยี่ยมบ้านเณร

ขอขอบคุณภาพจากคุณนรินทร์ ตุณสุวัฒน์ คุณโอ มาสเตอร์เจตน์ ทนายนพดล ฯลฯ

Go Top
Back to Menu