การประชุมเซอร์ร่าภาคพื้นเอเชีย ครั้งที่ 18 และงานชุมนุมเพื่อการส่งเสริมกระแสเรียก สังฆมณฑลจันทบุรี วันที่ 14-17 เมษายน 2016 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ  

Friday 15th April 2016
วันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2016
Break into small groups to visit nearby seminaries and
Eucharist Adoration
  แบ่งกลุ่มเยี่ยมบ้านเณรและเฝ้าศีลมหาสนิท

เยี่ยมบ้านเณรพระมหาไถ่ นำโดยเขต 140

เยี่ยมยุวาลัยหลุบส์ มารีย์ นำโดยเขต 172

เยี่ยมบ้านเณรพระหฤทัย นำโดยเขต 194


ต่อไป ==> อาหารค่ำพัทยาปาร์ค เทาว์เวอร์

ขอขอบคุณภาพจากคุณนรินทร์ ตุณสุวัฒน์ คุณโอ มาสเตอร์เจตน์ ทนายนพดล ฯลฯ

Go Top
Back to Menu