การประชุมเซอร์ร่าภาคพื้นเอเชีย ครั้งที่ 18 และงานชุมนุมเพื่อการส่งเสริมกระแสเรียก สังฆมณฑลจันทบุรี วันที่ 14-17 เมษายน 2016 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ  

Friday 15th April 2016
วันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2016
Pattaya by night at the Alkarza Cabaret show or back to the hotel and เood night
พาชมพัทยายามราตรี ชมอัลคาร์ซ่าโชว์ 
ก่อนเดินทางกลับโรงแรมที่พัก

พัทยายามราตรี ชมอัลคาร์ซ่าโชว์ 


ต่อไป ==> โรงเรียนมารีย์วิทย์ พัทยา

ขอขอบคุณภาพจากคุณนรินทร์ ตุณสุวัฒน์ คุณโอ มาสเตอร์เจตน์ ทนายนพดล ฯลฯ

Go Top
Back to Menu