การประชุมเซอร์ร่าภาคพื้นเอเชีย ครั้งที่ 18 และงานชุมนุมเพื่อการส่งเสริมกระแสเรียก สังฆมณฑลจันทบุรี วันที่ 14-17 เมษายน 2016 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ  

Saturday 16 April 2016
Welcome to Maryvit School Pattaya
วันเสาร์ที่ 16 เมษายน 2016
โรงเรียนมารีวิทย์  พัทยา ต้อนรับพระคาร์ดินัล หลุยส์ อันโตนิโอ ตาเกล


ต่อไป ==> มิสซาที่โรงเรียนมารีวิทย์ 

ขอขอบคุณภาพจากคุณนรินทร์ ตุณสุวัฒน์ คุณโอ มาสเตอร์เจตน์ ทนายนพดล ฯลฯ

Go Top
Back to Menu