การประชุมเซอร์ร่าภาคพื้นเอเชีย ครั้งที่ 18 และงานชุมนุมเพื่อการส่งเสริมกระแสเรียก สังฆมณฑลจันทบุรี วันที่ 14-17 เมษายน 2016 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ  

Saturday 16 April 2016
Leave for Nong Nuch Garden for cultural immersion
วันเสาร์ที่ 16 เมษายน 2016
เดินทางไปสวนนงนุช ชมสวนที่สวยงามระดับโลก  และ การชมสวน


ต่อไป ==> งานเลี้ยงอาหารค่ำ 

ขอขอบคุณภาพจากคุณนรินทร์ ตุณสุวัฒน์ คุณโอ มาสเตอร์เจตน์ ทนายนพดล ฯลฯ

Go Top
Back to Menu