การประชุมเซอร์ร่าภาคพื้นเอเชีย ครั้งที่ 18 และงานชุมนุมเพื่อการส่งเสริมกระแสเรียก สังฆมณฑลจันทบุรี วันที่ 14-17 เมษายน 2016 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ  

Sunday 17 April 2016
Closing Ceremony 18th Serra Asian Convention and Asian and Vocation Congress 2016
             Main celebrant: Cardinal Francis Xavier Kriengsak Kovithavanij
             Archbishop of Archdiocese of Bangkok and President of Catholic Bishops’ Conference of Thailand
วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2016
 มิสซาปิดการประชุม ประธาน: พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
             พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ และประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย   

      


ต่อไป ==> อำลาอาลัย

ขอขอบคุณภาพจากคุณนรินทร์ ตุณสุวัฒน์ คุณโอ มาสเตอร์เจตน์ ทนายนพดล ฯลฯ

Go Top
Back to Menu