การประชุมเซอร์ร่าภาคพื้นเอเชีย ครั้งที่ 18 และงานชุมนุมเพื่อการส่งเสริมกระแสเรียก สังฆมณฑลจันทบุรี วันที่ 14-17 เมษายน 2016 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ  

Sunday 17 April 2016
Bon Voyage and See you in the Philippines in 2018
in 2018
วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2016
 สวัสดี พบกันใหม่ ที่ฟิลิปปินส์ ปี 2018

         


ต่อไป ==> วงการคนเด่น

ขอขอบคุณภาพจากคุณนรินทร์ ตุณสุวัฒน์ คุณโอ มาสเตอร์เจตน์ ทนายนพดล ฯลฯ

Go Top
Back to Menu