มาเก๊า - ยุโรปใจกลางเอเชีย
24-25 กันยายน 2555


จากฮ่องกงสู่มาเก๊า เดอะเวเนเชี่ยน โบสถ์เซนต์ปอล เซนาโดสแควร์ ฟิชเชอร์แมนวอร์ฟ

โบสถ์เซ็นต์ปอล (Ruins of St. Paul's)
25 กันยายน 255


โบสถ์เซนต์ปอล (Ruins of St. Paul’s) ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊า
มีประวัติความเป็นมายาวนานและมีเรื่องราวเกี่ยวข้องที่น่าสนใจ


เป็นโบสถ์คาทอลิกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเวลานั้น
ตั้งอยู่ติดกับวิทยาลัยเซนต์ปอล ของคณะนักบวชเยสุอิต (The Jesuit College of St. Paul’s)
ซึ่งเป็นสถานศึกษาแห่งแรกของชาวตะวันตกในแดนตะวันออกไกล
ซากโบราณสถานที่ยังหลงเหลืออยู่ของวิทยาลัยเซนนต์ปอล
คือประจักษ์พยานการก่อตั้งมหาวิทยาลัยแห่งตะวันตกในภูมิภาคตะวันออกไกล


ประตูโบสถ์เซนต์ปอล หมายถึง ด้านหน้าที่ยังหลงเหลืออยู่ของโบสถ์มาแตร์ เดอี (Church of Mater Dei)
ประตูโบสถ์ที่หลงเหลืออยู่แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของสถาปัตยกรรม
ซึ่งเป็นการผสมผสานองค์ประกอบของงานสถาปัตยกรรมทั้งสไตล์จีนและตะวันตกเข้าไว้ด้วยกันอย่างสวยงาม
เป็นสถานซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊า


โบสถ์เซนต์ปอลถูกสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1602 แล้วเสร็จในปีค.ศ. 1637 ออกแบบโดยนักบวชคณะเยซูอิตชาวอิตาเลียน
โดยความช่วยเหลือของคริสตชนชาวญี่ปุ่น 


โดยรวมแล้ว โบสถ์มาแตร์ เดอี วิทยาลัยเซนต์ปอล เป็นสิ่งปลูกสร้างของนักบวชคาทอลิกคณะเยซูอิต
และตั้งใจก่อร่างให้เป็นดั่งอะโครโปลิสแห่งมาเก๊า
ในปีค.ศ. 1835 เกิดไฟใหม้เริ่มต้นจากในห้องครัว ไฟลุกลามรุนแรงทำลายวิทยาลัยและตัวอาคารโบสถ์พังทลายจนหมด
คงเหลือไว้แต่เพียงด้านหน้าของตึก


หลังจากที่มีการบูรณะขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1991 ด้านหลังของซากโบสถ์แห่งนี้มีการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ทางศาสนาขึ้น
เพื่อรวบรวมภาพเขียนและจัดแสดงอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนา
หลุมฝังศพของบาทหลวงวาลิควาโน ผู้ก่อตั้งโบสถ์
และโครงกระดูกของชาวคริสต์ญี่ปุ่น และเวียดนามที่เสียชีวิต เมื่อคราวเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่


ซากโบสถ์เซนต์ปอลที่มาเก๊าเป็นสถานที่ที่มีความสวยงาม
เป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ชิ้นหนึ่งซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้าไปเยี่ยมชม
ให้เราได้สัมผัสถึงเสน่ห์ความเป็นยุโรปท่ามกลางบรรยากาศเอเชียได้เป็นอย่างดี


ซากประตูโบสถ์เซนต์ปอลจัดว่าเป็นสัญลักษณ์สำคัญของมาเก๊า และเป็นสถานที่ถ่ายภาพยอดนิยมมากที่สุด
สิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่ของโบสถ์แห่งนี้คือประตูโบสถ์และบันไดทางขึ้นที่ตั้งเด่นอย่างสง่างาม


Back to Home Page